Ruhsat Hizmetlerimiz

Silah Ruhsat Danışmanlığı

Silah ruhsat işlemleri hakkında gerekli tüm işlemlerinizi takip ediyoruz. Silah ruhsatı almak istiyorsanız aşağıdaki gerekli olan belgeleri tarafımıza iletmeniz gerekmektedir.

DİKKAT!

2021 yılında tüm silah harçları gelir vergisi, kurumlar vergisi ve yıllık ciro oranları devletin açıkladığı %9.11 oranında arttırılacaktır.

SİLAH DEVRİ ALACAKLARIN DİKKATİNE!


Web sitemizden ve diğer silah ilan sitelerinden silah devir almak isteyen ziyaretçilerimize uyarı.
1- Site üzerinden alacağınız silah ile ilgili tarafınıza dilekçe ve ruhsat fotokopisi ulaşmadan kaparo yatırmayınız, yatıracağınız kaparo silah parasının %3’ünü geçmemelidir.
2-Dileçede gönderilen ruhsat fotokopisinin whatsapp gibi programlardan gönderilen resimlerden alınma çıktısı olmadığına dikkat ediniz.
3-Kendisini Polis, Savcı ve Asker olarak tanıtan ve size güven vermek için whatsapp programından resmi kimlik gönderen kişilere itibar etmeyiniz.
4-Silahın geriye kalan ücretini ruhsat onayından sonra noter satışında veriniz.
5- Güvenli bir silah devri için lütfen bu kuralları uygulayınız.

ÖNEMLİ DUYURU

 • Jandarma bölgesinde ikamet eden vatandaşlar, her türlü silah ruhsatı başvurularını (tabanca, yivli av tüfeği, yivsiz av tüfeği) 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren jandarma genel komutanlığı resmi internet sitesi www.jandarma.gov.tr adresinden e-devlet şifresi ile girilerek yapılacaktır.
 • Aynı adresten başvuru süreci takip edilecektir.
 • 01 Temmuz 2019 tarihinden itibaren il/ilçe jandarma komutanlığı ruhsat birimlerine fiziki başvurular kabul edilmeyecek olup, www.jandarma.gov.tr adresinden yapılacak olan başvurularda dikkat edilecek hususlar aşağıda bildirilmiştir.
  • 91/1779 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında yönetmeliğin hangi maddesine göre silah ruhsatı almak istediği seçecek, diğer kurumlardan otomatik olarak çekilemeyen ve başvuru için gerekli olan belgeleri sisteme yükleyerek başvurunuzu oluşturacaksınız.
  • Zorunlu belgeler sisteme yüklenmeden başvurunuz sistem tarafından kabul edilmeyecektir.
 • Harici olarak il/ilçe jandarma komutanlığına başvuru yapmanıza gerek kalmamıştır.
 • Başvuru onay süreci tamamlandığında il/ilçe jandarma komutanlığı ruhsat biriminden randevu alarak, randevu gün ve saatinde ilgili birime giderek ruhsat işlemleri tamamlanacaktır.
Dilekçe
(Can Güvenliğinin Tehlikede olma sebebi, ne iş yaptığı, can güvenliğinden dolayı herhangi bir yere müracaatının olup olmadığı belirtilecek ve bununla ilgili belgeler silah ruhsatı müracaat dosyasına konulmak üzere müdürlüğümüze getirilecektir.)
Nüfus Cüzdanının Aslı ve Fotokopisi
Devlet Hastanesinden Doktor Raporu
(Tam teşekküllü devlet hastanesinden heyet raporu alarak silah bulundurmasında ve taşımasında herhangi bir sakınca olmadığının rapor üzerine yazılı olması gerekmektedir.)
4 Adet Vesikalık Fotoğraf
1 Adet Yarım Kapaklı Karton Dosya
Can Güvenliğine Gerekçi Gösterilen Olaylar İle İlgili Belgelerin Aslın
(Mahkeme kararları, koruma-uyarı tebligatları,ifade, olay yeri tutanakları gibii)
NOT: Adli Sicil Belgesi, Nüfus Kayıt Örneği ve Adres kayıt Bilgileri müracaat ettiğiniz birim tarafından çıkartılıp silah işlem dosyanızda konulacaktır. (Adli sicil belgeleri müracaat edilen birim tarafından çıkartılmaktadır. Ancak İsim, Soyadı, Yaş tahsisi varsa buna göre ayrı ayrı adli sicil belgesi istenmektedir. Adli sicil belgesinin konusu silah ruhsatı olacaktır.)
Parmak İzi Formu
(Silah ruhsat müracaatlarında şahısların parmak izleri alınmakta olup, daha önce parmak izi verenlerden parmak izi ünitelerinde hızlı kimlik kontrol formu verilmektedir. Bu belgeyi müracaat aşamasında ibraz edebilirsiniz. )
Yaptığı İşle İlgili Belge
(Dilekçesinde can güvenliği gerekçesi için belirtilen işle ilgili belgeler)
 • Şirket sahibi, ortağı veya çalışanı iseniz.
  • Şirket çalışanı ise; görev belgesi ve yetkili kişiye ait imza sirküleri aslı veya noter onaylı suretleri, maaş bordrosu, SGK Hizmet Listesi
  • Şirket ortağı veya imza yetkili müdür ise; ciroyu gösterir vergi beyannamesi (vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı), imza sirkülerinin aslı ya da noter onaylı suretleri, ticaret sicil gazetesi, vergi mükellefiyet belgesi, ticari faaliyet belgesi
  • Şahıs firması sahibi ise; şirket bilançosu (vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı), vergi levha fotokopisi, oda kayıt belgesi, vergi mükellefiyet belgesi, ticari faaliyet belgesi
 • Kamu kurumunda çalışıyorsanız:
  Bağlı bulunduğunuz kurumdan mühürlü görev belgesi. (Düzenlendiği tarih itibariyle 30 günlük süreyi geçmemesi gerekmektedir.)
 • Emekliyseniz:
  Emekli Cüzdan Fotokopisi veya SGK Kurumundan alınan emeklilik yazısı
 • Gayrimenkulle Geçiniyorsanız:
  Gayrimenkullerinizin belgeleri, Vergi mükellefiyet belgesi
 • Hiçbir İş Yapmıyorsanız:
  Dilekçenizde ve istek formunda durumunuzun belirtilmesi.
"Yıllık satış tutarı(cirosu) her yıl bakanlıkça tespit edilecek miktara ulaşan gerçek kişi tacirlerle sermaye şirketlerinin ve Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliklerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarına"
 1. Dilekçe
  Dilekçede yönetmeliğin hangi maddesinden dolayı ruhsat almak isteğinizi açıkça belirtmeniz gerekmektedir. Dilekçe kaymakamlık makamına hitaben yazılacaktır.
 2. Nüfus Cüzdanının Aslı ve Fotokopisi
 3. Devlet Hastanesinden Doktor Raporu
  (Tam teşekküllü devlet hastanesinden heyet raporu alarak silah bulundurmasında ve taşımasında herhangi bir sakınca olmadığının yazılması veya heyet raporu alarak silah bulundurmasında ve taşımasında herhangi bir sakınca olmadığının yazılması gereklidir.)
 4. 4 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş)
 5. 1 Adet Yarım Kapaklı Karton Dosya
 6. Parmak İzi Formu
  (Silah ruhsat müracaatlarında şahısların parmak izleri alınmakta olup, daha önceki parmak izi verenlerden parmak izi ünitelerinde hızlı kimlik kontrol formu verilmektedir. Bu belgeyi müracaat aşamasında ibraz edebilirsiniz.)
  NOT: Adli sicil belgesi, nüfus kayıt örneği ve adres kayıt bilgileri müracaat ettiğiniz birim tarafından çıkartılıp silah işlem dosyanızda konulacaktır. (Adli sicil belgeleri müracaat edilen birim tarafından çıkartılmaktadır. Ancak: İsim, soyadı, yaş tahsisi varsa buna göre ayrı ayrı adli sicil belgesi istenmektedir. Adli sicil belgesinin konusu silah ruhsatı olacaktır.)
 7. Yaptığı İşle İlgili Belge
 8. Mükellefiyeti ve yıllık satış tutarını gösterir vergi dairesi yazısı, serbest bölgelerde gösterilen faaliyet nedeniyle vergiye tabi olunmaması halinde yeminli mali mücavir yazısı,
  • Kar zarar cetveli ve bilanço,
  • Ticaret sicil gazetesinde en son yayımlanan şirket ana sözleşmesi,
  • Ruhsat talebi doğrultusunda yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının görevleriyle ilgili atama kararı ve buna ilişkin ticaret sicil gazetesi.
"Kuyumcu ve sarraflar ile altın ve gümüş işleyen imalatçı ve toptancılara, bunların ortaklık veya şirket olarak çalışmaları halinde, bu işlerden sorumlu ortaklardan en fazla ikisine" taşıma ruhsatı aşağıdaki evrakları tamamlayıp ikamet ettikleri ilçe emniyet müdürlüğü ruhsat büro amirliklerine müracaat etmeleri halinde kaymakamlık makamının uygun görmesi durumunda silah taşıma ruhsatı verilir.
 1. Dilekçe
 2. Nüfus Cüzdanın Aslı
 3. 1 Adet Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 4. Devlet Hastanesinden Doktor Raporu
  (Tam teşekküllü devlet hastanesinden heyet raporu alarak silah bulundurmasında ve taşımasında herhangi bir sakınca olmadığının yazılması veya heyet raporu alarak silah bulundurmasında ve taşımasında herhangi bir sakınca olmadığının yazılması gereklidir.)
 5. Sabıka Kaydı
  (Adliyeden varsa Ad, Soyad, Yas tashihine göre de sabıka kaydı alınacaktır.)
  (Sabıka kaydı çıkarsa mahkeme kararının ilgili mahkemeden kesinleştiğine dair onaylatılıp getirilmesi.)
 6. Silah Ruhsat İstek Formu
  Nüfus cüzdanına göre bilgisayar veya daktilo ile doldurulacak.
 7. 4 Adet Vesikalık Fotoğraf(Son 6 ay içerisinde çekilmiş.)
 8. 1 Adet Yarım Kapaklı Karton Dosya
 9. Yaptığı İşle İlgili Belge
  Noterlik belgesi fotokopisi,
  Vergi dairesi yazısı
Sigortalı olarak en az 50 işçi çalıştıran, fiilen ve bizzat bu işle iştigal eden iş sahipleri, bekçi veznedar ve mutemetlere (ortaklık veya şirket söz konusu ise bu işten sorumlu ortaklardan en fazla iki kişi olmak üzere iş sahibi sayılanlar zati silahlarını her yerde ve her zaman; bekçi, veznedar ve mutemetler iş yeri ve iş başında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler.)
 1. Dilekçe
  (Dilekçede yönetmeliğin hangi maddesinden dolayı ruhsat almak isteğinizi açıkça belirtmeniz gerekmektedir. Dilekçe kaymakamlık makamına hitaben yazılacaktır.)
 2. Nüfus Cüzdanının Aslı ve Fotokopisi
 3. Devlet Hastanesinden Doktor Raporu
  (Tam teşekküllü devlet hastanesinden heyet raporu alarak silah bulundurmasında ve taşımasında herhangi bir sakınca olmadığının yazılması veya heyet raporu alarak silah bulundurmasında ve taşımasında herhangi bir sakınca olmadığının yazılması gereklidir.)
 4. Silah Ruhsat İstek Formu
  (Nüfus cüzdanına göre bilgisayar veya daktilo ile doldurulacak) Web sitemiz ana sayfasında bilgisayarınıza indirebilirsiniz.
 5. 4 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş)
 6. 1 Adet Yarım Kapaklı Karton Dosya
 7. Parmak İzi Formu
  (Silah ruhsat müracaatlarında şahısların parmak izleri alınmakta olup, daha önceden parmak izi verenlerden parmak izi ünitelerinde hızlı kimlik kontrol formu verilmektedir. Bu belgeyi müracaat aşamasında ibraz edebilirsiniz.)
  NOT: Adli sicil belgesi, nüfus kayıt örneği ve adres kayıt bilgileri müracaat ettiğiniz birim tarafından çıkartılıp silah işlem dosyanızda konulacaktır. (Adli sicil belgeleri müracaat edilen birim tarafından çıkartılmaktadır. Ancak: İsim, soyad, yaş tahsisi varsa buna göre ayrı ayrı adli sicil belgesi istenmektedir. Adli sicil belgesinin konusu silah ruhsatı olacaktır.)
 8. Yaptığı İşle İlgili Belge
  Sigortalı olarak en az 50 işçi çalıştıranlar: İş sahiplerinden
  • Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
  • Çalıştırılan işçi sayısını ve primlerin ödendiğine dair SSK yazısı,
  • Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi,
  • Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı,
  Bu iş yerlerinde çalışan bekçi, veznedar ve mutemetlerden,
  • İş sahibinin yazılı müracaatı, ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi ile silah ruhsatı talebine dair yetkili kurul kararı
  • Sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı, yapılan işe dair vergi dairesi yazısı.
 • Dilekçe
 • Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf
 • Silah ruhsatı istek formu
 • Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu
 • İşyerinde bulundurma ruhsatı talep edenlerden ayrıca
 • İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi
 • Mükellefiyeti gösterir vergi dairesi yazısı
 • İşyeri ortaklık veya şirkete ait ise yönetimin buna ilişkin kararı ve muvafakat yazısı.
Değerli müşterimiz, av tüfeği satın alabilmek için Yivsiz Av Tüfeği Satın Alma Belgesi’ne sahip olmanız gerekmektedir. Yaşadığınız şehrin Merkez ilçesinde ikamet ediyorsanız İl Emniyet Müdürlüğüne, ilçesinde ikamet ediyorsanız İlçe Emniyet Müdürlüğüne, jandarma bölgesinde ikamet ediyorsanız İlçe Jandarma Komutanlığına başvurarak belgenizi alabilirsiniz.
Yivsiz Av Tüfeği Satın Alma Belgelerinin geçerlilik süresi 6 aydır. Süresi geçen belgeler ile yivsiz av tüfeği satın alınamaz.
İlk defa yivsiz av tüfeği alacaksanız yapmanız gerekenler;
İlk olarak bağlı bulunduğunuz İl / İlçe Emniyet Müdürlüğüne ya da İlçe Jandarma Komutanlığına başvurarak form almanız gerekmektedir. Daha sonra aldığınız forma istinaden alacağınız belgeler şunlardır:
 • Kaymakamlık Makamına Dilekçe
 • 5 Adet Fotoğraf
 • Sabıka Kaydı (Adli veya arşiv kaydınız var ise mahkeme kararı)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Sağlık Raporu (Bağlı bulunduğunuz Sağlık Ocağından Aile Hekiminiz tarafından verilmektedir.)
 • Vergi Dairesinden ‘Borcu Yoktur Kâğıdı’ (1000,00 TL ve üzeri vergi borcu olanlar yivsiz av tüfeği satın alamazlar. )
 • Parmak İzi
 • 35,70 TL Yivsiz Av Tüfeği Harcı yatırıldığına dair dekont ( 5 Yıllık Harç Bedeli)
Daha önceden av tüfeği ruhsatınız var ise ve süresi dolmamış ise yapmanız gereken;
 • Kaymakamlık Makamına Dilekçe
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Ruhsat Fotokopisi
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Satın alma belgeniz ile satın almış olduğunuz av tüfeğini ruhsatınıza işletmek için size tanınan süre 30 gündür. Av tüfeği ruhsatınız size taşıma ve bulundurma yetkisi verir. Ruhsatınız ile birlikte tüfeğiniz kılıfında, kutusunda Türkiye'nin her yerine sevk edebilirsiniz.
 • Talebine ilişkin İlçe Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe
 • Nüfus cüzdan fotokopisi
 • Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf
 • Silah ruhsatı istek formu
 • Arşiv kayıtlarını içeren adli sicil belgesi
 • Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu
 • Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi fotokopisi
 • Avlanma Kartı Fotokopisi veya Avcılık Sertifikası (Orman Bölge Müdürlüğünden)​
Değerli müşterimiz, yasal yükümlülükleri yerine getiren her Türk Vatandaşı dilediği kadar kurusıkı tabanca satın alma hakkına sahiptir.
Kurusıkı tabanca satın alabilmek için gerekli şartlar aşağıdaki gibidir.
 • 18 yaşını doldurmuş olmak
 • Adli Sicil Kaydını ibraz etmek
Adli sicil kaydınızı artık çok basit bir şekilde temin edebilirsiniz. İsterseniz saniyeler içinde www.turkiye.gov.tr adresinden alabilir, ya da eski bulunduğunuz şehirdeki savcılığa başvurarak adli sicil kaydınızı alabilirsiniz.

SİLAH BULUNDURMA RUHSATI

MÜRACAAT YERİ : İkamet yerinizin bulunduğu İlçe Emniyet Müdürlüğüne
KİMLER ALABİLİR:
Silah Ruhsatının Verilmesini engelleyen hallerden birine girmeyen 21 yaşını doldurmuş olan herkes bulundurmak maksadı ile silah satın alabilir.
İSTENECEK BELGELER:
İkamet ettiğiniz polis sorumluluk sınırları içinde ikamet eden herkes aşağıdaki belgelerle müdürlüğümüze müracaat edebilir: Dilekçe (Valilik Makamına Hitaben yazılmış) Nüfus Cüzdanı aslı, fotokopisi, 5 adet renkli vesikalık fotoğraf (Son bir yıl içinde çekilmiş) Müdürlüğümüzden alacakları silah ruhsat istek formu ile şahsen müracaatları gerekmektedir.
Yaptırılacak tahkikatlar neticesinde ruhsat almasına engel hali bulunmayanlara;
Satın almak istedikleri silah için silah satın belgesi, devir almak istedikleri silahlar içinde noter istek belgesi tanzim edilerek kendilerine elden verilir. Satın veya devir alınan silah en geç fatura tarihi itibarı ile 60 gün içerisinde Müdürlüğümüze getirilerek tespiti yaptırılır, bulundurma harç, eğitime katkı payı, özel işlem vergisi ve kart ücretini ödeyen vatandaşlarımıza Valilik Makamının Onaylarını takiben en geç 1 gün içinde ruhsatları teslim edilir.
Daha önce ruhsatı olup ta süresi biten silah sahipleri ise yukarıda yazılı belgelerle beraber eski ruhsatlarını ve silahlarını da getirerek tespitini yaptırır, yapılacak tahkikatta ruhsatlarını yenilemesinde sakınca görülmeyenlere harç ,eğitime katkı payı, özel işlem vergisi ve kart ücretini ödeyen vatandaşlarımıza Valilik Makamının Onaylarını takiben en geç 1 gün içinde yeni ruhsatları teslim edilir.
Silahını iş yerinde bulundurmak isteyen kişiler ayrıca işyerinin vergi levhasının ilgili vergi dairesinden veya noterden tasdikli bir örneğini de ibraz etmelidirler.
SİLAH BULUNDURMA RUHSATLARI İÇİN HARÇ BEDELİ : 2.434,00 TL.
DİKKAT!!!
İlgili kanun hükümlerince ruhsat ve tescil kaydına tabi olan ateşli silahların (bulundurma ruhsatlı olanlar ) bir yerden başka bir yere nakli, tarih ve saatlerin bildirilmesi şartıyla Valilik Makamının iznine tabidir. Kendi silahlarıyla atış yapmak isteyen Silah Bulundurma Ruhsatı sahipleri bu izin belgesini aldıktan sonra özel poligonlarda atış yapabilirler.
İzin belgesi için yapılacak işlemler;
Valilik Makamına hitaben Yazılmış Dilekçe (hangi tarih ve saatler arasında silahınızı götüreceğinizi belirtilmesi gerekir. En fazla bir gün geçerlidir.) 3 adet vesikalık fotoğraf,
Silah ruhsatı ile beraber Ruhsat İşlemleri Şube Müdürlüğüne başvurulur.
Silah Bulundurma Ruhsatı sahibi olanların bilmesi ve uyması gereken kurallar
Silah Bulundurma Ruhsatı sahibi olanların bilmesi ve uyması gereken kurallar şunlardır :
Silah sahibi Ruhsatını aldığı zaman ;
Tanzim edilen ruhsat geçerlilik süresinin Makamın Onayladığı tarihten itibaren beş yıl olduğunu ,
Ruhsatının bitim tarihinden itibaren bir (1) ay içinde yeniletmek üzere Müdürlüğümüze müracaat etmeli, toplam altı (6) ay içinde işlemlerini tamamlamalıdır. Aksi takdirde ruhsatı iptal edilerek silahının bir başkasına devrinin sağlanacağını,
Ruhsatlı silahını geçici dahi olsa bir başkasına veremeyeceğini,
Silah ruhsatı verilmesini engelleyen hallerden birine veya silahıyla ilgili adli bir olaya girdiği takdirde ruhsatı veren makama bildirmek mecburiyetinde olduğunu,
Ruhsatında yazılı olan iş veya ikamet adresinin değişmesi veya tamir amacıyla yada atış yapmak amacıyla poligona götüreceği zaman Nakil Belgesi alması gerekmekte ve hazırlanan belgede belirtilen gün ve saat haricinde silahını üzerinde taşıyamayacağını,
Bulundurma ruhsatlı silahını taşıması halinde Ruhsatsız silah taşıma suçundan hakkında adli işlem yapılacağını,
Kabul etmiş sayılacaktır.
SİLAH TAŞIMA RUHSATLARI İÇİN HARÇ BEDELİ : 7.606,00 TL
Can Güvenliği, Şehit Eş, Çocuk, Anne ve Babalarına verilen Silah Taşıma Ruhsatı
MÜRACAAT YERİ : İkamet Ettiğiniz Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğü
KİMLER ALABİLİR?
6136 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin 91/1779 Karar Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Yönetmeliğe göre Can Güvenliğinden Silah Taşıma Ruhsatı almak isteyen kişilerle ilgili şartlar aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:
a) Yaptıkları iş, sosyal, kültürel ve mesleki faaliyetleri ya da bulundukları yer ve zaman itibariyle can güvenliklerinin ciddi ve harici tehdit ve tehlikelere maruz kalacağı kuvvetle muhtemel olduğu anlaşılan Türk vatandaşları ile karşılıklılık esasına göre Ülkemizde çalışma ve ikamet izni sahibi yabancı uyruklu şahıslara,
b) Şehit olan Kamu Görevlilerinin, Korucuların ve Türk Silahlı Kuvvetleri Mensupları ile er ve erbaşların eş ve çocukları ile anne ve babalarına,
c) Bakanlığın Muvafakati alınmak şartıyla 25/3/1988 tarihli ve 3419 Sayılı Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanun ile mülga 5/6/1985 tarihli ve 3216 Sayılı Kanun uyarınca teslim olan veya güvenlik Kuvvetlerine yardımcı oldukları için hayatları koruma altına alınanlara, Talepleri halinde İl Valilerince Silah Taşıma ruhsatı verilebilir. Bu ruhsatlar gerektiğinde veya veriliş sebebinin ortadan kalkması halinde, geçerlilik süresine bakılmaksızın geri alınabilir.
İSTENECEK BELGELER:
İkamet ettiğinizin İli Polis sorumluluk sınırları içinde ikamet eden yukarıda sayılan sebepler dahilinde bulunan kişiler aşağıda sıralanan belgelerle müdürlüğümüze müracaat edebilir:
Bulunduğu durumu ayrıntılı şekilde izah eden Dilekçe (Valilik Makamına Hitaben yazılmış)
Nüfus Cüzdanı aslı, fotokopisi,
5 adet renkli vesikalık fotoğraf (Son bir yıl içinde çekilmiş)
Müdürlüğümüzden alacakları silah ruhsat istek formu ile şahsen müracaatları gerekmektedir
7/b bendinden müracaat edenler Şehitlik Şahadet Belgesinin noter tasdikli bir kopyasını getirmek zorundadır.
Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen kişilere den birden fazla silahı bulunanlara talepleri de dikkate alınarak sadece bir silahı için taşıma ruhsatı verilebilir. Ancak, daha önce birden fazla taşıma ruhsatlı silaha sahip olan kişilerin bu silahlarına ait taşıma ruhsatları süresi sonunda bulundurma ruhsatına çevrilir.
Can güvenliğinin Tehlikede olduğundan bahisle Müracaatta bulunanlar iddiaları ile ilgili herhangi bir olay vukuu bulmuş ise ; konu ile ilgili tanzim edilen resmi evrakların tasdikli bir kopyasını ibraz etmelidirler.
Yaptırılacak tahkikatlar neticesinde ruhsat alması yönetmelikte belirtilmiş durumlara uygun olduğu belirlenerek Valilik Makamının Silah Taşıma iznini Onayladığı kişiler;
Satın almak istedikleri silah için silah satın belgesi, devir almak istedikleri silahlar içinde noter istek belgesi tanzim edilerek kendilerine elden verilir. Satın veya devir alınan silah en geç fatura tarihi itibarı ile 60 gün içerisinde Müdürlüğümüze getirilerek tespiti yaptırılır,harç , eğitime katkı payı, özel işlem vergisi ve kart ücretini ödeyen meslek grubunda bulunan kişilere Valilik Makamının Onaylarını takiben en geç 1 gün içinde ruhsatları teslim edilir. Daha önce ruhsatı olup ta süresi biten yukarıda sıralanan meslek gruplarına giren silah sahipleri ise yukarıda yazılı belgelerle beraber eski ruhsatlarını ve silahlarını da getirerek tespitini yaptırır, yapılacak tahkikatta ruhsatlarını yenilemesinde sakınca görülmeyenlere harç, eğitime katkı payı, özel işlem vergisi ve kart ücretini ödedikleri takdirde Valilik Makamının Onaylarını takiben en geç 1 gün içinde yeni ruhsatları teslim edilir.
NOT : Silah dosyalarına konulacak fotokopi olan evraklar tasdikli olmak zorundadır.
Tüfek Satın Alma Belgesi (Verilmesini Engelleyen Haller)
ANLATIM İÇİNDE GEÇEN KELİMELERİN TANIMLARI
a) Yivsiz av tüfekleri: Avda ve atıcılık sporunda kullanılan ve namlularında yiv-set bulunmayan tüfekler,
b) Spor ve nişan tüfek ve tabancaları: Hava ve gaz basıncı ile çalışan ateşsiz, namlusu yivli veya yivsiz olan, uluslararası standartlara uygun tüfek ve tabancaları,
c) İzin Belgeleri : 2521 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereği düzenlenen mülki amirce onaylanan belgeleri, d) Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi : Yivsiz av tüfeklerini taşıma ve bulundurma izin belgesi yerine geçer, (5) yıl süreli verilir, ancak avcılık belgesi yerine geçmez.
e) Satınalma Belgesi; Yivsiz tüfek satın alacak kişilerin adına düzenlenen belgedir.
f) Avcılık Belgesi : Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi alan şahıslardan avlanmak isteyenler 2521 Sayılı Kanunun 13 ncü maddesine göre Çevre ve Orman Bakanlığından alacağı belgedir.
2023 yılı silah bulundurma vergisi 7.390,30₺ taşıma silah vergisi 23.093₺ yivli av tüfeği 23.093₺ yivsiz av tüfeği 178.70₺ tüm taşıma ve bulundurma ruhsatlarda ziraat bankasına türk polis güçlendirme vakfına 60₺kart ücreti yatırma zorunluluğu getirildi.
Taşıma silahlarda ve bulundurma silahlarda ruhsat süreleri 5 yıl olup taşıma silahlar 5 yılı geçtiği gün bulundurmaya döner.taşıma ve bulundurma silahların süre bitiminde ilk 6 ayda yenileme ruhsatı çıkartılmamışsa 5.800₺ ceza kesilir.bu ceza ödenmeden ruhsat yenileme yapılamaz.
Ceza ücreti silahınızdan daha pahalıysa yapmanız gereken silahınızın ya devlete hibe edilmesi yada herhangi bir şahsa aileden biride olabilir hibe yolu ile devredilirse ancak cezadan kurtulabilirsiniz.
İşlemleriniz vermiş olduğunuz vekaletle daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde neticelenecektir.zaman kaybınız olmadan siz kendi işinize zaman ayırarak işinizi takip ederken biz sağlık raporu için hastane randevusu dahil tüm işlemlerinizi bilginiz dahilinde hızlı bir şekilde neticelendirmek için silah ruhsat danışmanlığı diyoruz.alacağınız taşıma yada bulundurma silahınızın teknik ve mekanik özelliklerini silahı tanıyan ve ve her türlü silahın tanıtımı satın alınması açısından silah Ruhsat danışmanlığı diyoruz.
Günümüzde şahit olduğumuz hileli silah satışı için bazı silah sitelerine satış ilanı verip,silah alıcılarını dolandırma teşebbüsünde bulunan dolandırıcılar var.kendisine ait olmayan silahı fotoğraflayıp satış ilanına koyup sailah alıcısının kendisini aramasını bekliyor.alıcı dolandırıcıyı aradığında silah başka ilde yaşadığını kapora göndermesi gerektiğini müşteri kızıştırması yoluyla bu tür dolandırıcılıklara maruz kalınabiliyor.

ÖNEMLİ NOT !

Verilen Yivsiz Tüfek Ruhsatnameleri sadece Taşıma ve Bulundurma Yetkisi verir. Avlanmak için Orman Bölge Müdürlüğüne müracaat edip Avlanma Kartı alınması gerekmektedir.​
Unutmayın! Adli sicil kaydınızı www.turkiye.gov.tr adresinden oluştururken ya da savcılıktan alırken; RESMİ KURUM - SİLAH RUHSATI olarak almalısınız.
Güvenlik her şeyden önce gelir. Peki bireysel güvenliğinizi sağlamak için nasıl önlemler alabilirsiniz? Silah bulundurmak, güvenliğinizi sağlamanın başlıca yollarından bir tanesidir. Fakat silah bulundurmak için belirli şartlara sahip olmanız gerekmektedir. Bu şartlardan ilk ve en büyük olanı silah bulundurmak için bir ruhsata sahip olmanız gerektiğidir. Silah ruhsatı almak sanılanın aksine zor değildir fakat doğru ruhsatınızı almadan önce doğru bir danışmanlık almak süreci sizin adınıza çok daha kolay ve anlaşılır bir hale getirecektir. Örneğin; silah ruhsat başvurusu yapmadan önce çeşitli belgeleri ve koşulları tamamlamış olmanız gerekmektedir. “Ruhsatlı silah alma yaşı kaç” sorusunun ilk olarak akla geldiği süreçte silah almaya engeli bulunmayan ve 21 yaşını geçmiş herkes silah alabilir. Ayrıca silah bulundurmak için bir şirket sahibi olmanız da gerekmez. Silah ruhsatı almak için gerekli belgeler ise; kişinin devlet hastanesinden almasının zorunlu olduğu tam teşekküllü doktor raporu, adli sicil belgesi, nüfus kayıt örneği, yerleşim yeri bildirgesi ve silah alma sebebini anlatan bir dilekçedir. Aynı zamanda işlemler sırasında kişinin parmak izi de alındıktan sonra bu belgeler arasına eklenmektedir. Buraya kadar mevzu geçen koşul ve belgeler ile meskeninizde silah bulundurma hakkını elde edebilirsiniz. Fakat işyerleri için durum biraz daha farklıdır. İşyerleri için ruhsatlı silah almanın şartları biraz daha farklılık göstermektedir. Bir işyerinde silah bulundurabilmek için ruhsat almadan önce sahip olunması gereken belgele ve koşulların sayısında artış görülmektedir. Bu belge ve koşullar; işyeri açma ve çalışma ruhsatı, Ticaret Odası veya Esnaf ve Zanaatkarlar Odasına kayıt şartı ve işyerinin faaliyette bulunmasıdır. Bu koşul ve belgeleri tamamlayan kişiler de işyerlerinde silah bulundurabilir. Fakat unutulmamalıdır ki; mesken ve işyerleri için alınan silah ruhsatları sonucunda elde edilen silahlar sadece bulundukları lokasyonda kullanılabilir ve taşınması veya yer değiştirmesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Silah ruhsatlarının bir diğer çeşidi ise taşınabilir silah ruhsatıdır. Ruhsatlı silah taşıma için kişinin bazı şart ve durumun içerisinde bulunması koşulu aranmaktadır. İlk olarak kişinin silah ruhsatı alabilmesi için mal varlığını koruma yükümlülüğü veya can güvenliğinin tehlikede olması gerekmektedir. Can güvenliği tehlikede olan veya mal varlığını koruması gereken kişiler bu durumu belgeleyerek valiliğe yaptığı başvuru ardından ruhsatlı silah taşıma hakkına sahip olabilmektedir. Aynı zamanda çeşitli meslek grupları da sektörleri gereği silah ruhsatı alma hakkına doğrudan sahip olabilmektedir. Siz de bu durumlardan birine sahip silah ruhsatı almak istiyorsanız, doğru bir danışmanlık almanız gerkmektedir. Silah ruhsatı almanın tüm süreçlerinde bilgi ve tecrübemiz sayesinde sizin için gerekli olan ruhsatı mümkün olan en kısa zamanda alabilirsiniz. Sevdikleriniz ve değerleriniz korumayı hak ediyor. Bizi hemen arayın, ihtiyacınız olan güvenliği sağlamak için önünüzdeki prosedürleri hızlıca tamamlamanızda yardımcı olalım. Ayrıca Ruhsat Hizmetlerimiz sayfamıza da göz atabilirsiniz.

2023 Yılı Silah Ruhsat Harçları

21.12.2021 Tarihli 31696 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Güncel Ruhsat Harçları;

 1. Silah Taşıma Ruhsatı Harcı : 23.093,00 TL

 2. Silah Bulundurma Ruhsatı Harcı : 7.390,30 TL

 3. Yivsiz Tüfek Ruhsatı Harcı : 178.70 TL

 4. Silah Ruhsat Kart Ücreti ( Taşıma ): 500 TL

 5. Silah Ruhsat Kart Ücreti ( Bulundurma ): 300 TL

 

Yıllık Satış Tutarı veya Ödenen Vergiden Dolayı Taşıma Ruhsatı Verilebilmesi İçin Bakanlıkça Belirlenen Rakamlar ;

 1. 2023 Yılı Satış Tutarı (CİRO) : 45.000.000 TL

 2. 2023 Yılı Kurumlar Vergisi : 700.000 TL

 3. 2023 Yılı Gelir Vergisi : 340.000 TL

Silah Ruhsat Danışmanlığı 

Ülkemizde silah ruhsatı almak istiyorsanız bu konuda resmi uygulamaları bilmelisiniz. Türkiye’de silahlar taşınma ve bulundurma olacak şekilde iki farklı türde oluyor. Bulundurma ruhsatı daha kolay verilirken taşıma ruhsatı biraz daha zorlu olabiliyor. Sizler de silah ruhsatı almak istiyorsanız silah ruhsat danışmanlığı hizmetlerinden yararlanarak süreci çok daha kısa sürede tamamlayabilirsiniz.

Deneyimli ekibimiz sayesinde ruhsat başvuru, harç yatırma, başvuru sonucu bekleme, genel belgeler gibi tüm konularda sizlere yardım ediyoruz. Silah ruhsatı almak istiyorsanız ve güncel bilgiler hakkında bilgi almak istiyorsanız her zaman bizimle çalışabilirsiniz. Ekibimiz her türlü konuda güncel uygulamaları takip ediyor ve sizlere ruhsat noktasında profesyonel danışmanlık hizmeti veriyor.

Silah Ruhsatı Nasıl Alınır?

Silah ruhsatı almak istiyorsanız ülkemizde bu anlamda önlemlerin gittikçe daha sıkı olmaya başladığını belirtmek gerekiyor. Aynı zamanda bu önlemleri yerine getirerek gerekli belgeleri de sunarak sizler de silah sahibi olabilirsiniz. Silah ruhsatlarında son kanun güncellemeleri ile birlikte yivli ya da yivsiz av tüfekleri ve tabancalar üzerinde bütün resmi süreçleri Jandarma Genel Komutanlığı yürütüyor.

Silah ruhsatı almak istiyorsanız resmi belgeleri yerine getirdiğinizde bulunduğunuz ilde görev yapan valiliklere dilekçe ile başvuru yapmanız gerekiyor. Başvuru süreci sonrasında gerekli inceleme yapılıyor ve taşıma ya da bulundurma ruhsatı almanız mümkün olabiliyor. Silah ruhsatı danışmanlığı ile  tüm süreci bırakın bizler sizin adınıza yürütelim.

Silah Ruhsatı İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Silah ruhsatı ülkemizde belirli mesleklere mensup kişiler ve bazı özel durumlarda olan kişiler tarafından alınıyor. Ülkemizde kamu emeklileri, kolluk kuvvetleri, koruma, bakım ve onarım görevlileri gibi kişiler ile birlikte21 yaşını dolduran kişiler silah ruhsatı alabilir.

Bu süreçte ikamet ettiğiniz yerdeki valiliğe başvururken geçmiş sicil kaydınız temiz olmalıdır. Aksi halde silah ruhsatı başvurunuz işleme alınmaz. Ardından diğer belgeleri sunmanız gerekiyor.

Silah ruhsatı taşımak için gerekli evraklar şöyledir;

 • Silah ruhsatı başvuru dilekçesi
 • Karakoldan tasdik edilmiş ikamet belgesi
 • Silah ruhsatı için konusunda arşiv kaydı olan adli sicil belgesi
 • Silah ruhsatı için engel olmadığını gösteren kamu hastanelerinden alınan sağlık kurulu raporu
 • Nüfus cüzdanının aslı ve 3 adet fotokopi
 • 3 adet fotoğraf
 • Ruhsat şubelerinden alınan silah ruhsat istek formu
 • Taşıma ruhsatı talep eden meslek mensupları için iş durumunu ortaya koyan belge (Oda kaydı, vergi kaydı vs.)
 • Kamu görevlilerinde çalıştıkları birimden alınan görev yeri belgesi

Yukarıdaki belgelerin tamamı sunulduğunda valilik ya da yetkili kaymakamlıklarda silah ruhsatı alınabilir. Silah ruhsat danışmanlığı hizmetimiz kapsamında sizlere en güncel belgeleri belirtiyor ve yaşanan yasal değişikliklerde hemen haberdar olarak sizleri doğru şekilde yönlendiriyoruz.

Kimler Silah Ruhsatı Alabilir?

Can güvenliğini tehdit edebilecek tehlikelere maruz kalabileceği ortaya olduğu anlaşılan Türk vatandaşları ya da karşılıklılık esası kapsamında Türkiye’de çalışma ve ikamet izni olan yabancı uyruklu kişiler için il valilikleri silah taşıma ruhsatı verir.

Kamu görevlilerinde bazı konumlar silah ruhsatı alabilir. Cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar ve yasama organı görevlerinde bulunan kamu görevlileri silah ruhsatı alabilir.  Bunun dışında vali, kaymakam, hakim, köy ve mahalle muhtarı, belediye başkanı, il genel meclis üyesi, büyükelçi ve başkonsoloslar da silah taşıma ruhsatları alabilir.

Bazı meslek mensupları da silah taşıma ruhsatı alabilir. Bu meslekler sarı basın kartı basın mensupları, kuyumcu ve sarraflar, banka müdürü, pilot ve silah tamir dükkanı olanlar şeklinde sayılabilir. Aynı zamanda yıllık cirosu her yıl Bakanlık tarafından belirlenen miktar olan gerçek kişi tacirleri, sermaye şirketi yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, bu şirketlerin genel müdürü, genel müdür yardımcıları da silah taşıma ruhsatı alabilir. Bunun yanında arazisi çok büyük olan arazi sahipleri, arıcılar, müteahhitler, atış poligonu sahipleri, baro kaydı olan avukatlar, noterler de silah taşıma ruhsatına başvurabilirler. Aynı zamanda en az bir kez belediye başkanı, il genel meclis üyeliği ve muhtarlık yapmış kişilere de valilikler silah ruhsatı veriyor. Aynı zamanda sigortalı en az 50 işçi çalıştıran işverenler de silah taşıma ruhsatı alabilir.

Bazı emekli kamu görevlileri de silah taşıma ruhsatını süresiz olarak alabilir.  Valiler, vali yardımcıları, hakimler, başkonsolos ve büyükelçiler, savcılar, emniyet hizmetleri bünyesinde görev yapanlar, MİT mensupları, çarşı ve mahalle bekçileri, orman muhafaza memuru ve orman bölge şefleri, gümrük muhafaza teşkilatı bünyesinde görev yapan amir ve memurlar da emeklilik döneminde silah taşıma ruhsatı alabilirler.

Silah Taşıma Ruhsatı Nedir, Kimler Alabilir?

Silah taşıma ruhsatı gittiğiniz yerlerde silahınızı üzerinizde yani yanınızda bulundurulmasına olanak tanıyan izin belgesine verilen isimdir. Silah taşıma ruhsatı alabilmek için belirlenen yasalarca uygun bir kişi olmalısınız.

Silah taşıma ruhsatı alabilecek kişiler için şartlar şöyledir;

 • 21 yaşı dolduran bir kişi olmak
 • Türk vatandaşlığı bulunmak
 • Görev yaptığı meslekte yeterlilik olması
 • Can ve mal güvenliğinin tehlikede olması genel şartlar olarak sayılabilir.

Silah taşıma ruhsatı konusunda uygun bir aday olup olmadığınızı bize danışarak öğrenebilirsiniz. Hemen silah ruhsat danışmanlığı hizmeti için bize ulaşın ve sizin için hemen tüm süreci yürütelim. Bu sayede ruhsatınızı kısa süre içinde alabilirsiniz.

Silah Bulundurma Ruhsatı Nedir?

Silah bulundurma ruhsatı, il valilikleri tarafından uygun bulunan kişilerin belirli bir mekanda veya mahalde silah bulundurmasına izin verilen izin belgesidir. Silah bulundurma ruhsatı işyerinde ya da can güvenliğinin olduğu yerde bulundurulabilir.  Silah bulundurma ruhsatının izin verdiği mekanın dışına silah çıkarılamaz. Aksi halde silah taşıma ruhsatı olması gerekir. Silah bulundurma ruhsatını almak çok daha kolay olur. Silah ruhsat danışmanlığı hizmetimiz kapsamında silah bulundurma ruhsatı konusunda da sizlere destek oluyoruz.

Silah Ruhsatı Ne Kadar Sürede Alınır?

Silah taşıma ruhsatı almak için öncelikle sizden istenen belgeleri tamamlamanız gerekiyor. Sizden istenen belgeler konusunda bilgi almak istiyorsanız bize ulaşabilir ve tüm belgeleri öğrenebilirsiniz. Silah ruhsatı için gerekli belgeleri hazırladıktan sonra ikamet edilen il valiliklerine dilekçe ile başvuru yapmak gerekiyor. Silah ruhsatının ne kadar sürede onaylanıp verileceği süre değişiklik gösterecektir.

Silah ruhsatını çok daha kısa sürede almak istiyorsanız ekibimiz sizlere yardımcı olacaktır. Silah ruhsat danışmanlığı ile birlikte taşıma ruhsatınızı ya da bulundurma ruhsatınızı kısa süre içinde alalım. Gerekli belgeler ve tüm resmi süreç hakkında bizi arayarak hemen bilgi alabilirsiniz.

Silah Ruhsat Danışmanlığı Fiyatları

Silah ruhsat danışmanlığı fiyatları konusunda bizi arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz. Ekibimiz size en uygun fiyatlarla ruhsat danışmanlığı hizmeti veriyor. Silah taşıma ve bulundurma ruhsatı alma işini şansa bırakmak istemiyorsanız hemen bize ulaşın ve fiyat bilgisi alın. Sizin için deneyimli ekibimiz hemen gerekli yasal süreçte tüm yönlendirmeleri yapsın.

Gerekli belgeleri hazırlama sürecinden başvuruyu yapmaya, başvuru sonucunu beklemeden ruhsatı teslim almaya kadar her süreçte ekibimiz sizin adınıza işlemleri yürütüyor.  Bu konuda detaylı bilgi almak istiyorsanız hemen bize ulaşabilirsiniz.

Silah ruhsat danışmanlığı hizmeti için Türkiye’nin her yerinde sizlere profesyonel destek veriyoruz. Hemen bizi arayın ve ruhsatınızı en kısa süre içinde alalım.

Buy now