Tüfek Çeşitleri
12 Eylül 2019
2021 Silah Ruhsat Ücreti
3 Aralık 2020

Silah Ruhsatı Nasıl Alınır, Neler Yapmak Gerekir, Kuralları Nelerdir?

Silah ruhsatı genellikle kişi veya kişilerin bulundukları il sınırları içerisinde valiliklerce yürütülmektedir. Bunun haricinde ruhsat alımına başvuracak bireyler, 21 yaşını geçmiş kişiler olmak zorundadır.

Silah Ruhsatı Nasıl Alınır?

Silah ruhsatı almak isten kişi veya bireyler, günümüzde artan sıkı önlemler dahilinde belirli süreçler ve gerekli belgeler altında silah sahibi olabilmektedir. Silah ruhsatları, kanun ve yönetmeliklerde yapılan son değişiklerle beraber, yivsiz veya yivli av tüfekleri ya da tabancalar üzerinde oluşacak olan bütün düzenlemeleri, jandarma genel komutanlığı himayesine almıştır. Bunun haricinde silah ruhsatları üzerinde boyut veya kullanım yönünden çeşitlenmeye gidilmiştir.

Bunlardan ilki, 5 yıl geçerliliği olan bulundurma ruhsatıdır. Bunun yanı sıra 5 yıl kullanım süresi bulunan, taşıma ve yivli av tüfeği ruhsatları da geçerlilik süreleri kısa olan silah türlerindendir. Son olarak kamu görevlisi olarak emekli olmuş bir bireyin silah ruhsatı süresinde ise belirlenmiş bir kısıtlanma bulunmamaktadır.

Kimler Silah Ruhsatı Alabilir?

 1. Can güvenliklerinin ciddi ve harici tehdit ve tehlikelere maruz kalacağı kuvvetle muhtemel olduğu anlaşılan Türk vatandaşları ile karşılıklılık esasına göre ülkemizde çalışma ve ikamet izni sahibi yabancı uyruklu şahıslara il valileri tarafından silah taşıma ruhsatı verilebilmektedir. 
 2. Kamu görevlilerinden; Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve yasama organı üyeleri ile bu görevlerde bulunmuş olanlara, Valilere, Kaymakamlara, Hakimlere, Köy ve mahalle muhtarlarına, Belediye Başkanlarına, il genel meclisi üyelerine, Büyükelçilere, Başkonsoloslara, silah taşıma ruhsatı verilebilmektedir. 
   Meslek Mensuplarından; 
  Sarı basın kartı sahiplerine, Kuyumcu ve sarraflara, ruhsatlı silah tamirhanesi sahiplerine, Banka müdürlerine, pilotlara, Yıllık satış tutarı (cirosu) her yıl Bakanlıkça tespit edilecek miktara ( 2013 yılı için belirlenen ciro miktarı 8,200,000.- TL) ulaşan gerçek kişi tacirlerle sermaye şirketlerin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarına , arıcılara, büyük arazi sahiplerine, müteahhitlere, Sigortalı olarak en az 50 işçi çalıştıranlara, poligon sahiplerine, Barolara kayıtlı bulunan avukatlara, Noterlere, En az bir dönem belediye başkanlığı, il genel meclis üyeliği veya muhtarlık yapmış olanlara silah taşıma ruhsatı verilebilmektedir.
 3.  Emekli Kamu Görevlilerinden; Vali, vali yardımcısı, kaymakam, Hâkim ve savcılara, Büyükelçi, başkonsolos, Emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personel ile M.İ.T. hizmetleri mensuplarına, Çarşı ve mahalle bekçilerine, Orman muhafaza memurları ve orman bölge şeflerine, Gümrük Muhafaza Teşkilatı amir ve memurlarına silah taşıma ruhsatı verilebilmektedir.

 

Silah ile Girilemeyecek Yerler

Aşağıda belirtilen yerlere hiçbir surette ateşli silahla girilemez. Girmiş olanların silah taşıma ruhsatları bulundurmaya çevrilir. Bu durumda olanlara bir daha taşıma ruhsatı verilmez.

 • Duruşmalara, mahkeme salonlarına,
 • Hastanelerin psikiyatri bölümlerine, akıl hastanelerine,
 • Ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarına,
 • Öğrencilerin toplu olarak oturdukları yurtlara, eğitim ve öğretim kurumlarına,
 • Siyasi partilerin açık hava ve kapalı yer toplantılarına,
 • İzinli ya da izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşlerine,
 • Sendikalara, derneklere ve bunların toplantı ve kongrelerine,
 • Her türlü spor karşılaşmaları ile yarışmalara,
 • Kanuna uygun veya kanuna aykırı olarak grev yapılmakta olan işyerlerine,
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi ana binaları ile Meclis Başkanlığınca belirlenen yerlere

Silah Ruhsatı İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Silah ruhsatına sahip olan kişiler genellikle, belirli meslek gruplarına mensup ya da bazı özel durumlara ilişkin olan kişiler olarak bilinmektedir. Kamu alanında emekli olmuş bir bireye, kolluk kuvvetlerine, koruma bakım ya da onarım işinde özel veya kamu kurumlarında çalışma gösteren birine ve buna benzer meslek mensuplarında, silah ruhsatı barındırma izni verilebilmektedir. Bunun haricinde kişi veya kişiler öncelikli olarak, 21 yaşını doldurmuş olmak zorundadır.

Yaş aralığını geçen ve silah ruhsatına uygun görünen bir aday, ilk olarak ikamet ettiği yerde bulunan il valiliğine müracaat etmelidir. Kişinin geçmişteki sicil kaydının temiz olmasına karşın, işlemler gerçekleştirilir. Daha sonra kişi sağlık raporunu, vesikalık fotoğrafını, herhangi bir yere vergi borcunun bulunmadığına dair kanıtını, ruhsat için ödediği harç makbuzunu ve gerekli görülen diğer belgeleri, silah ruhsatı alımında göstermek durumundadır.

 1. Dilekçe
 2. İkametgâh belgesi (karakol tasdikli)
 3. Adli sicil belgesi (silah ruhsatı için arşiv kayıtlı)
 4. Sağlık raporu
 5. 4 adet fotoğraf
 6. Nüfus cüzdan aslı ve 3 adet fotokopisi
 7. Silah ruhsatı istek formu (ruhsat şubelerden temin edilecek)Ayrıca, taşıma ruhsatı talep eden meslek mensuplarından işi ile ilgili durumu gösterir belgeler, (oda kaydı, vergi kaydı? vb.), kamu görevlilerinden görevleri ile ilgili çalışmış oldukları birimden görev belgesi istenir.Bu belgeler ile ikamet edilen il valiliğine veya yetki verilmiş kaymakamlıklara müracaat edilmesi gerekmektedir.

Silah Ruhsat Danışmanlığı Hizmetimizden Faydalanmak İçin Tıklayın.
Bizi Arayın : 0534 294 60 60

Yorum kapalı

Buy now