Gizlilik Politikası

Ay Yıldız Silah
www.ayyildizsilah.com müşterilerine sunduğu hizmetin kalitesini arttırabilmek amacıyla bazı kişisel bilgileri müşterilerinden talep etmektedir. Ay Yıldız Silah bünyesinde saklanan müşteriye ait bilgiler yalnızca Ay Yıldız Silah müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek, promosyon, kampanya çalışmalarını planlamak, e-bülten ve e-posta gönderilirken yaşanabilecek sorunlara çözüm getirmek amacıyla kullanılacaktır. Daha fazla bilgi edinmek için Ay Yıldız Silah Gizlilik Politikasını detaylarıyla aşağıda bulabilirsiniz: İşbu Gizlilik Politikası, internet üzerinde edinilen Üye ve Ziyaretçi kişisel bilgilerinin ne amaçla kullanıldığını ve bu bilgilerin toplanması, paylaşılması ve korunması prosedürünün işleyişini açıklamaktadır. Ziyaretçiler, Site’yi ziyaret ederek aşağıdaki maddeleri kabul ettiklerini beyan etmiş olurlar. Aşağıda yer alan Gizlilik Politikası hükümlerinin herhangi bir kısmını ya da tamamını kabul etmeyen Üyeler ve/veya Ziyaretçiler’in Site’yi kullanmamaları gerekmektedir. Üye Bilgilerinin Toplanması, Kullanımı ve İfşası Ay Yıldız Silah, üyelik aşamasında ve sonrasında üyelerine fayda sağlamak ve Site’de sunulan hizmetlerin kullanımı amacıyla kayıt formları, sipariş formları, anketler aracılığıyla kişisel bilgilerinizi (isim, e-posta, iletişim bilgileri, yaş, öğrenim durumu vs.) vermenizi talep etmektedir. (Kişisel Bilgi) Bu bilgiler, ilginizi çekebilecek kampanyaları önermek ve üçüncü sahısların lojistik, teknik ve benzeri diğer işlevlerini ayyildizsilah.com adına yerine getirmelerini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.
Bilgilerin Kullanılması ve İfşası
Kişisel Bilgiler, Ay Yıldız Silah tarafından Site’de sunulan ve işbu Gizlilik Politkası’nın ayrılmaz bir parçası olan Üyelik Sözleşmesi’nde tanımlanan hizmetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılacak olup, söz konusu bilgiler Site’nin içeriğini, sunulan pazarlama girişim ve hizmetlerini ve piyasa bilgilerini geliştirmek amacıyla Şirket içinde de kullanılabilir. Üyeler’in Ay Yıldız Silah’ta vermiş oldukları Kişisel Bilgiler, hizmetin tam ve eksiksiz yerine getirilmesi, satış işleminin gerçekleştirilmesi, Üye talepleri ve soruları kapsamında, Ay Yıldız Silah tarafından Ay Yıldız Silah’ın acenteleri, çalışanları, alt işverenleri ve/veya anlaşmalı olduğu diğer kuruluşlar ile (banka, kargo şirketi, lojistik vb.) paylaşılabilecek ve bunlar tarafından kullanılabilecektir. Bu durumda Ay Yıldız Silah, Üye’nin kredi kartı bilgilerini korunması için gerekli önemleri alacaktır. Üyelerin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece üyeler ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece üyeler değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması veya bunları değiştirmesi mümkün değildir. Ay Yıldız Silah, sipariş ve teslimat konularında Üyeler ile irtibata geçmek için Kişisel Bilgileri’ni kullanabilir ve Üye olunmasını müteakip onay için elektronik posta gönderebilir. Ayrıca, Ay Yıldız Silah Site’nin bakımıyla alakalı duyuruları elektronik posta yoluyla yapabilir. Ay Yıldız Silah, Kişisel Bilgiler’i devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi gibi durumlarda, kanuni ve yasal sebeplerle Türkiye Cumhuriyeti’nin kurum ve kuruluşları ile paylaşabilir. Ay Yıldız Silah, Kullanım Şart ve Koşulları’na uyulmasını sağlamak, kendisinin ve üçüncü kişilerin haklarını korumak amacıyla da Kişisel Bilgiler’i paylaşabilir. Site, çocukların kullanımına uygun değildir. Bayilerimizin dışında, sitemizde kesinlikle satış yoktur, sitemiz sadece tanıtım amaçlıdır.
Çerezler (Cookies) ve Diğer Teknolojiler
“Çerezler” Site’ye erişim için kullanılan bilgisayarın ana belleğindeki bir karakter dizisi içeren küçük dosyalardır. Üyeler, tarayıcılarında uygun ayarları seçerek çerezlerin kullanımına izin verebilir ya da kısıtlayabilirler. Farklı internet siteleri üzerinde Site’nin trafiğini arttırmak adına çerezler kullanılmaktadır. Kullanılan çerezlerin çoğu, oturum kapatıldıktan sonra bilgisayarların ana belleğinden silinmektedir.Site’ye üçüncü kişiler tarafından yerleştirilen çerezler söz konusu olabilmektedir. Ay Yıldız Silah’nun kullandığı Çerezler Üyeler ve Ziyaretçiler’in sabit disklerine kişisel bilgilerini almak amacıyla sızmamakla birlikte, Ay Yıldız Silah üçüncü kişiler tarafından yerleştirilen çerezlerin kullanımını kontrol etmekle sorumlu değildir.Ay Yıldız Silah, Site’de bulunan bir internet sayfasının kaç kez görüntülendiğini tespit edebilmek adına web işaretçileri kullanabilir. Diğer sitelerin web işaretçileri tarafından toplanan kişisel bilgilerin, Ay Yıldız Silah tarafından toplanan Kişisel Bilgiler ile herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır. Ay Yıldız Silah, bu sitelerin web işaretçilerinin topladığı kişisel bilgilerden hiç bir şekilde sorumlu değildir.Site kendiliğinden Üyeler ve Ziyaretçiler’in Site’ye erişim sağladığı “Bir Örnek Kaynak Konumlayıcı”larını (“URL”) tanımaktadır. Sistemle ilgili sorunların tespiti ve söz konusu sorunların en hızlı şekilde giderilebilmesi için, ayyildizsilah.com, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.
Bilgilerin Korunması
Üye’nin her türlü Kişisel Bilgisi, Ay Yıldız Silah tarafından hizmetin sunumu amacıyla saklı tutulur. Ay Yıldız Silah, Kişisel Bilgiler’in korunması amacıyla, gerekli her türlü güvenlik önlemini alacak ve uygulayacaktır. Söz konusu güvenlik prosedürü, bilgilerin saklanmasını, erişilebilirliğini ve gizliliğini kapsamaktadır. Ancak Üye, internetin çok güvenli bir ortam olmadığını kabul etmektedir. Bu nedenle Ay Yıldız Silah Kişisel Bilgiler’i korumak için gerekli her türlü güvenlik önlemini almış olmasına rağmen Site’ye veya Site’den iletilmiş olan herhangi bir bilginin emniyeti konusunda garanti vermemektedir. Bu kapsamda Üye, Kişisel Bilgiler’in Ay Yıldız Silah tarafından alınan önlemlere karşı ifşa edilmesi veya üçüncü bir kişinin eline geçmesinden dolayı uğrayacağı zarardan Ay Yıldız Silah’ın sorumlu olmayacağını kabul etmektedir.Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan üyelerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde ayyildizsilah.com ve ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin ayyildizsilah.com ara yüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Tüm kredi kartı ve kişisel bilgileriniz internet güvenlik standardı olan SSL Secure sistemi ile 256 bit şifrelenmiştir. Bu şekilde internet üzerindeki dolaşımları sırasında herhangi bir şekilde bu bilgilerinizin üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi önlenmiştir. Ay Yıldız Silah, Üyeleri’ne daha iyi hizmet verebilmek adına, Site’de sunulan hizmetleri ve toplanan bilgileri denetlemek üzere üçüncü kişiler tayin edebilir. Ay Yıldız Silah, bu üçüncü kişilere Kişisel Bilgiler’in kullanımı için herhangi bir yetki vermemektedir. Ay Yıldız Silah’ın, üçüncü kişilerin haksız kişisel bilgi ifşasından doğacak hukuki sonuçlar açısından herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Ay Yıldız Silah’ın Devri
Site’de toplanan Üye bilgileri de dahil olmak üzere tüm bilgiler Üye’ye herhangi bir ihbar veya ihtara gerek kalmaksızın Ay Yıldız Silah hisselerinin bir başka kişiye devri, Ay Yıldız Silah’ın bir başka şirketle birleşmesi, şirketin yeniden yapılandırılması veya Ay Yıldız Silah’ın ortaklık yapısında öngörülen herhangi bir değişikliğin gerçekleşmesi durumunda üçüncü şahıs ya da kuruluşlara devredilebilir.
Site ve Bilgilerin Güncellenmesi
Üyeler, Site’yi ziyaret ederek aşağıdaki maddeleri kabul ettiklerini beyan etmiş olurlar. Ay Yıldız Silah, işbu Gizlilik Politikası ile ilgili her zaman değişiklik yapabilir. Yapılan değişiklikler, söz konusu değişiklikleri içeren Gizlilik Politikası’nın Site’de yayınlanması ile geçerlilik kazanır. Gizlilik Politikası’nda yapılan değişikliklerden haberdar olmak tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Üye’nin değişikliği içeren Gizlilik Politikası’nı Site’ye yüklenmesi sonrasında Site’yi kullanmaya devam etmesi, söz konusu değişikliği kabul ettiği anlamına gelir. Site’de bulunan Kişisel Bilgiler, Ay Yıldız Silah iletişim kampanyaları (elektronik posta, bülten.vs.) dahilinde Üyeler’e bilgi vermek amacıyla kullanılabilir.
Dış Bağlantılar
Bu Gizlilik Politikası sadece Ay Yıldız Silah’ın Üyeler’den veya Ziyaretçiler’den topladığı veya edindiği bilgilerin kullanılmasını ve açıklanmasını düzenlemektedir. Ay Yıldız Silah’in üçüncü kişilerin Site’ye koymuş olduğu hiçbir bağlantıdan (linkten) ötürü sorumluluğu bulunmamaktadır. Söz konusu bağlantıların kullanımından ötürü oluşan risk, Üye’nin kendisine aittir ve eğer varsa üçüncü kişinin gizlilik politikası kapsamındadır. Çevrimdışı Bilgi Toplanması, Kullanımı ve İfşası Ay Yıldız Silah tarafından toplanan kişisel bilgilerin çoğunluğu çevrim içi olarak toplanmaktadır. İşbu Gizlilik Politikası, sadece çevrimiçi (online) toplanan bilgiler için geçerlidir.
Buy now